Vai a sottomenu e altri contenuti

Calendàriu 2012 po is pipius

S'ufìtziu lìngua sarda de su Comunu de Baressa impari a sa Biblioteca comunali aparìciat atòbius cun is pipius de s'iscola elementari e fintzas de s'asilu, cussus chi tenint prus o mancu cuatru o cinc'annus. Ddu fait po circai de valoritzai su manìgiu de sa lìngua sarda in s'iscritu, su fueddai e in su ascutai puru. E pròpiu po torrai a bogai a pillu su costumu de chistionai a is piciocheddus in lìngua sarda e ddu sus imparai a fueddai e cumprendi su sardu, in custus atòbius s'opeardori de isportellu circat de fai acostai pipius e piciocheddus a sa lìngua sarda cun giogus a scuadras, disìnnius, coloris, musica e computer puru chi ddu sus fetzant ispassiai totus impari, ma sena s'iscaresci sa lingua nostra chi depit serbiri po comunicai. E a s'acabu de s'annu 2011 a dònnia pipiu chi at pigau parti a is atividadis, s'operadori at arregallau custu calendariu 2012 fatu e stampau in su comunu etotu cun follius A4 coloraus.

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Calendàriu 2012 po is pipius Formato pdf 1300 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto